Przejdź do treści

Działalność społeczna uczniów

Uczniowie LM brali aktywny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. Uczniowska Rada Statku (samorząd szkolny), współuczestniczyła w kierowaniu życiem szkoły i internatu. Na jej czele stał szef szkoły, a w jej skład wchodzili: przewodniczący szkolnego koła ZSMP, przewodniczący kręgu Harcerskiego, gospodarze klas, oraz przewodniczący poszczególnych kół zainteresowań. Szef szkoły i przewodniczący ZSMP dwa razy w roku uczestniczyli w Radzie Pedagogicznej i stałych posiedzeniach Komisji Stypendialnych. Brali oni również udział w obradach Komitetu Rodzicielskiego. Opiekunem Uczniowskiej Rady Statku był wybrany przez uczniów członek Rady Pedagogicznej, który cieszył się ich największym zaufaniem.

Szefami szkoły w poszczególnych latach byli:
– Paweł Malinowsk
– Andrzej Tazbir
– Sławomir Lewański
– Robert Górka
– Tomasz Gaweł
– Andrzej Wajda
– Tomasz Woźniak
– Jarosław Powalski
– Marek Rączka
– Stanisław Kowalczyk
– Przemysław Łuczak
– Tomasz Ziemiński.

Organizacje szkolne w różnym czasie przejawiały różną aktywność. Najlepszym okresem w działalności szkolnego koła ZSMP był rok szkolny 1978/79, w którym otrzymało ono proporzec od Zarządu Głównego ZSMP za kształcenie ideowo – wychowawcze, prace społeczne i aktywność sportową. Jego opiekunem był wtedy mgr Eugeniusz Wilikoda. Zarząd zakładowy ZSMP przy PŻM był fundatorem pucharu przechodniego corocznych ogólnopolskich regat żeglarskich organizowanych w Szczecinie dla szkół resortu żeglugi oraz puchar dla zwycięzcy Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego przez szkolne koło ZSMP. Instruktorski Krąg Harcerski stanowili uczniowie, którzy byli wyróżniającymi się harcerzami w swoich szkołach podstawowych miasta Szczecina, zaś po przejściu do Polic prowadzili drużyny harcerskie we wszystkich szkołach podstawowych tej miejscowości oraz w Zakładzie Dzieci Kalekich i w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra”. Były to drużyny harcerskie o charakterze wodniackim. Przez pewien czas na statku aktywnie działała również Grupa Samoobrony.
Kadra pedagogiczna szkoły przywiązywała dużą wagę do działalności kół zainteresowań, które miały rozwijać talenty i zamiłowania uczniów, aby w czasie przyszłych rejsów umieli oni wypełnić czas wolny od pracy. W liceum na „Kapitanie K. Maciejewiczu” działało ich aż 15, m. in. szkutnicze, modelarskie, żeglarskie, muzyczne, plastyczne, historyczne oraz recytatorskie.
Uczniowie byli organizatorami wszystkich uroczystości szkolnych, akademii, imprez sportowych i kulturalnych, wystaw, na których prezentowali plan roczny działalności: zbudowane przez uczniów jachty, modele jednostek pływających oraz obrazy, rzeźby, medale i wyroby z lin.
Na uwagę zasługują zajęcia artystyczne pod opieką mgr Stanisławy Lewandowskiej. Szkoła miała własny zespół muzyczny, który na Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Muzycznych w kwietniu 1977 r. zajął III miejsce.
W liceum dużą wagę przywiązywano do szkolenia żeglarskiego. Każdego roku kilkudziesięciu uczniów uczestniczyło w obozach żeglarskich w Trzebieży. Pod kierownictwem bosmana Zygmunta Spychalskiego budowali oni małe jachty (kaczuszki). Szkoła przejęła z PRO statek motorowo – żaglowy „Tramp”. Uczniowie Liceum Morskiego uczestniczyli także w dwu „Operacjach Żagiel”, o czym piszemy w innym miejscu.


Opracowano na podstawie danych zebranych przez Pana Dyrektora mgr. Maksymiliana Dunsta oraz książki Bohdana Kowalskiego Na lądzie i na morzu. Liceum Morskie w Szczecinie i Policach 1973-1985.