GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia są posegregowane według roczników.
Każde zdjęcie możesz skomentować.

Zachęcamy do nadsyłania zdjęć z Waszych kolekcji na adres: liceum_morskie@wp.pl.

Zdjęcia powinny:
- być zapisane w formacie JPG
- być nie szersze niż 775 pikseli
- opisane w nazwie pliku - np. "Przed_Ladoga.jpg"
- zostać przesłane z zaznaczeniem, kto jest ich autorem

www.liceummorskie.com - Wszelkie prawa zastrzeżone.
W grafice wykorzystano zdjęcia ze strony www.szczecin.pl