HISTORIA LICEUM
Kadra

Na przestrzeni 12 lat ster rządów w Liceum Morskim sprawowało czterech dyrektorów:
1. kapitan ż.w. Andrzej Huza - 1973-1977 r.
2. kapitan ż.w, Zbigniew Bargielski - 1977-1979 r.
3. kapitan ż.w. Jan Pruffer - 1979-1982 r.
4. oficer mechanik I kl. Jerzy Winkel - 1982-1985 r.
Przez 11 lat z-cą dyrektora ds. pedagogicznych był mgr Maksymilian Dunst.
Przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele, a przedmiotów zawodowych, oficerowie floty. Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego podaje się tylko nazwiska tych, którzy najdłużej pracowali w szkole.
Przedmiotów ogólnokształcących uczyli:
- mgr Teresa Szewczyk
- mgr Stanisława Lewandowska - Żychlińska
- mgr Ludmiła Kotkowiak
- mgr Maria Omachel
- Janina Łabęcka (biblioteka)
- mgr J. Biegański
- mgr Bronisław Czubko
- mgr Kazimierz Filiks
- mgr Jacek Goliński
- mgr Bohdan Kowalski
- mgr Ryszard Kobendza
- mgr Jerzy Samborski
- mgr Jan Kwolek
- inż. Leon Szymczak
- kpt. dypl. Jacek Zalewski
- inż. Wiesław Mochnaczewski
- mgr Zdzisław Paska
- mgr Maciej Pietrusiewicz
- mgr Piotr Kulik
- mgr Andrzej Jabłoński
- mgr Krzysztof Niemotko.
Przedmiotów zawodowych uczyli m. in.:
- kpt. ż.w. Andrzej Huza
- kpt. ż.w. Zbigniew Bargielski
- kpt. ż.w. Jan Pruffer
- of. mech. I kl. Jerzy Winkel
- II of. W. Kulawczyk
- II of. Marian Maroczkaniec
- I of. Andrzej Kolanowski
- III of. Krzysztof Zieliński
- II mech. Andrzej Użarowski
- II mech. Andrzej Szukalski
- III mech. Witold Wilk
- inż. Wacław Skubisz
- W. Mochnaczewski i I of. A. Maraszek.
Wieloletnim kierownikiem warsztatów był inż. Wiesław Mochnaczewski, a nauczycielami zawodu byli:
- St. Marcinkowski
- R. Zienowicz
- mgr Lech Uryszek
- M. Greber
- M. Bartnik
Kierownikami wychowania morskiego byli:
- I of. Jan Łabęcki
- I of. A. Kwiatkowski
- I of. A. Kolanowski
- I of. Cz. Kościuczko
Funkcje kierowników internatu pełnili:
- mgr J. Filarski
- mgr E. Wilikoda
- mgr M. Potocki.
Wychowawcami w internacie byli:
- Cz. Makulski
- mgr T. Czymbor
- Wł. Makar
- mgr Antoni Adamczak
- Tadeusz Kowalak
- Edward Karnacewicz
- mgr Marek Pruffer
W ramach wychowania morskiego funkcje oficerskie na statku s/s "Konstanty Maciejewicz", jak i w internacie w Policach pełnili:
- J. Stefanowski
- II of. W. Wyganowski
- W. Kulawczyk
- M. Maroczkaniec
- A. Kolanowski
- K. Wullert
- Cz. Kościuszko
- J. Paluch
- M. Chudziński
Funkcje mechaników na statku pełnili:
- inż. J. Denisewicz (1973-75)
- inż. Lech Pasiorowski (1975/76)
- dr inż. Kazimierz Dendura (1976-78)
- of. mech I kl. Jerzy Winkel (1978-81)
Wieloletnimi elektrykami na statku szkolnym byli:
- J. Winnik
- A. Wieczorek
II elektrykiem był cały czas J. Gaborski
Funkcje bosmańskie pełnili:
- S. Śpiewak
- Wł. Zachara
- E. Żurawski
- A. Kuźmiński
- K. Mil
Funkcję cieśli okrętowego sprawowali:
- Z. Spychalski
- E. Tyć
- K. Zielonka
- E. Gacek
Od 1974 r. wizytatorem resortowym żywo interesującym się problemami szkoły był mgr Dariusz Żelasko, pracownik Działu Szkolenia PŻM.
Do pracowników administracyjno-gospodarczych, którzy najbardziej zasłużyli się w swej pracy na rzecz szkoły zaliczyć należy:
- Ewę Piekarską
- Alicję Zabiałowicz
- M. Dąbrowską
- J. Lewandowską
- St. Czubko-Bzymek
- Urszulę Korybut - Daszkiewicz
- Grażynę Górną
- Mariannę Kociębę
- Gabrielę Cześniewicz
- Jadwigę Piasecką


Opracowano na podstawie danych zebranych przez Pana Dyrektora mgr. Maksymiliana Dunsta oraz książki Bohdana Kowalskiego Na lądzie i na morzu. Liceum Morskie w Szczecinie i Policach 1973-1985.

www.liceummorskie.com - Wszelkie prawa zastrzeżone.
W grafice wykorzystano zdjęcia ze strony www.szczecin.pl