HISTORIA LICEUM
Uroczystości szkolne, ceremoniał morski

Poza imprezami i uroczystościami związanymi ze świętami państwowymi, które organizowane były w każdej szkole, Liceum Morskie dopracowało się wielu własnych form działania, które były specyficzne dla tego typu placówki szkolnej. Należały do nich:
1. Uroczyste ślubowanie I-go rocznika, które odbywało się zawsze przy Wałach Chrobrego, niedaleko statku szkolnego z udziałem rodziców przybyłych z całego kraju i mieszkańców Szczecina.
2. Święto patrona szkoły kpt. Konstantego Maciejewicza organizowane 11 listopada w rocznicę jego urodzin połączone ze złożeniem kwiatów na grobie "kapitana kapitanów", jak i częścią artystyczną. W uroczystościach tych zawsze uczestniczyła rodzina kapitana Maciejewicza: tzn. dwóch synów - Olgierd i Konstanty, którzy byli pracownikami PŻM i stoczni oraz córka Helena Wichlińska - pracownica Urzędu Morskiego.
3. Sesje popularnonaukowe poświęcono tematyce morskiej. Zorganizowano ich 9, a ich tematyka przedstawiała się następująco:
  - Gospodarka morska w XXX-leciu PRL.
  - XXV lat działalności Polskiej Żeglugi Morskiej na Pomorzu Zachodnim.
  - 50 lat szkolnictwa morskiego w Polsce.
  - Historia żeglarstwa światowego i polskiego.
  - Udział uczniów Liceum Morskiego w Operacji Żagiel.
  - Historia Polskiej Marynarki Handlowej.
  - Gospodarka morska Polski na przestrzeni dziejów.
  - 10-lecie Liceum Morskiego przyczynkiem do historii średniego szkolnictwa morskiego w Szczecinie.
  - Gospodarka morska Pomorza Zachodniego w 40-leciu PRL.
Sesje na powyższe tematy przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, wśród których należy wymienić: mgr Teresę Szewczyk, mgr Stanisławę Lewandowską - Żychlińską, mgra Jacka Golińskiego oraz mgra Zdzisława Paskę. Materiały z sesji publikowane były w postaci książkowej.
4. Spotkania z ludźmi morza. Było ich bardzo wielu, przypomnijmy najbardziej znanych. Należeli do nich: Danuta Walas - Kobyłińska, rektorzy WSM w Szczecinie: doc. kpt. ż. w. Eugeniusz Daszkowski, prof. dr kpt. ż. w. Aleksander Walczak, kapitanowie Żeglugi Wielkiej -Wasilewski, Jurkiewicz czy starszy mech. Gawiikowski. Z żeglarzy gośćmi Liceum Morskiego byli: Krystyna Chojnowska - Listkiewicz, Krzysztof Baranowski, Zdzisław Michalski, Kuba Jaworski i Zdzisław Paska. W spotkaniach z uczniami LM brali również udział: pierwszy prezydent Szczecina prof. dr Piotr Zaremba, wicewojewoda A. Głowacki czy też wiceprezydenci miasta Cz. Aszkiełowicz i B. Krupa. Spotykano się również z pisarzami-marynistami, takimi jak R. Liskowacki, E. Daszkowski, M. Kowalski.
5. Stały ceremoniał morski obejmujący:
  - podnoszenie bandery PMH na codziennym apelu porannym
  - oddawanie honorów banderze przy wejściu na statek i zajęciu
  - oddawanie honorów w czasie i ćwiczeń szalupowych przepływającym polskim okrętom wojennym
  - apele poświęcone IMCO
  - akademie z okazji Dni Morza
  - coroczne konkursy na najciekawszą kronikę z rejsów praktykanckich
  - organizowanie wystaw dorobku zajęć pozalekcyjnych na których prezentowano wytwory związane z tematyką morską (wyploty z lin, prace w metalu ilustrujące statki żaglowe, handlowe, latarnie morskie, nurków, kotwice, klucze z motywami morskimi)
  - coroczne ogólnopolskie regaty szalupowe i żeglarskie.


Opracowano na podstawie danych zebranych przez Pana Dyrektora mgr. Maksymiliana Dunsta oraz książki Bohdana Kowalskiego Na lądzie i na morzu. Liceum Morskie w Szczecinie i Policach 1973-1985.

www.liceummorskie.com - Wszelkie prawa zastrzeżone.
W grafice wykorzystano zdjęcia ze strony www.szczecin.pl