Przejdź do treści

Kadra

Na przestrzeni 12 lat ster rządów w Liceum Morskim sprawowało czterech dyrektorów:
1. kapitan ż.w. Andrzej Huza – 1973-1977 r.
2. kapitan ż.w, Zbigniew Bargielski – 1977-1979 r.
3. kapitan ż.w. Jan Pruffer – 1979-1982 r.
4. oficer mechanik I kl. Jerzy Winkel – 1982-1985 r.
Przez 11 lat z-cą dyrektora ds. pedagogicznych był mgr Maksymilian Dunst.
Przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele, a przedmiotów zawodowych, oficerowie floty. Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego podaje się tylko nazwiska tych, którzy najdłużej pracowali w szkole.

Przedmiotów ogólnokształcących uczyli:
– mgr Teresa Szewczyk
– mgr Stanisława Lewandowska – Żychlińska
– mgr Ludmiła Kotkowiak
– mgr Maria Omachel
– Janina Łabęcka (biblioteka)
– mgr J. Biegański
– mgr Bronisław Czubko
– mgr Kazimierz Filiks
– mgr Jacek Goliński
– mgr Bohdan Kowalski
– mgr Ryszard Kobendza
– mgr Jerzy Samborski
– mgr Jan Kwolek
– inż. Leon Szymczak
– kpt. dypl. Jacek Zalewski
– inż. Wiesław Mochnaczewski
– mgr Zdzisław Paska
– mgr Maciej Pietrusiewicz
– mgr Piotr Kulik
– mgr Andrzej Jabłoński
– mgr Krzysztof Niemotko.

Przedmiotów zawodowych uczyli m. in.:
– kpt. ż.w. Andrzej Huza
– kpt. ż.w. Zbigniew Bargielski
– kpt. ż.w. Jan Pruffer
– of. mech. I kl. Jerzy Winkel
– II of. W. Kulawczyk
– II of. Marian Maroczkaniec
– I of. Andrzej Kolanowski
– III of. Krzysztof Zieliński
– II mech. Andrzej Użarowski
– II mech. Andrzej Szukalski
– III mech. Witold Wilk
– inż. Wacław Skubisz
– W. Mochnaczewski i I of. A. Maraszek.

Wieloletnim kierownikiem warsztatów był inż. Wiesław Mochnaczewski, a nauczycielami zawodu byli:
– St. Marcinkowski
– R. Zienowicz
– mgr Lech Uryszek
– M. Greber
– M. Bartnik

Kierownikami wychowania morskiego byli:
– I of. Jan Łabęcki
– I of. A. Kwiatkowski
– I of. A. Kolanowski
– I of. Cz. Kościuczko

Funkcje kierowników internatu pełnili:
– mgr J. Filarski
– mgr E. Wilikoda
– mgr M. Potocki.

Wychowawcami w internacie byli:
– Cz. Makulski
– mgr T. Czymbor
– Wł. Makar
– mgr Antoni Adamczak
– Tadeusz Kowalak
– Edward Karnacewicz
– mgr Marek Pruffer

W ramach wychowania morskiego funkcje oficerskie na statku s/s „Konstanty Maciejewicz”, jak i w internacie w Policach pełnili:
– J. Stefanowski
– II of. W. Wyganowski
– W. Kulawczyk
– M. Maroczkaniec
– A. Kolanowski
– K. Wullert
– Cz. Kościuszko
– J. Paluch
– M. Chudziński

Funkcje mechaników na statku pełnili:
– inż. J. Denisewicz (1973-75)
– inż. Lech Pasiorowski (1975/76)
– dr inż. Kazimierz Dendura (1976-78)
– of. mech I kl. Jerzy Winkel (1978-81)

Wieloletnimi elektrykami na statku szkolnym byli:
– J. Winnik
– A. Wieczorek

II elektrykiem był cały czas J. Gaborski

Funkcje bosmańskie pełnili:
– S. Śpiewak
– Wł. Zachara
– E. Żurawski
– A. Kuźmiński
– K. Mil

Funkcję cieśli okrętowego sprawowali:
– Z. Spychalski
– E. Tyć
– K. Zielonka
– E. Gacek

Od 1974 r. wizytatorem resortowym żywo interesującym się problemami szkoły był mgr Dariusz Żelasko, pracownik Działu Szkolenia PŻM.

Do pracowników administracyjno-gospodarczych, którzy najbardziej zasłużyli się w swej pracy na rzecz szkoły zaliczyć należy:
– Ewę Piekarską
– Alicję Zabiałowicz
– M. Dąbrowską
– J. Lewandowską
– St. Czubko-Bzymek
– Urszulę Korybut – Daszkiewicz
– Grażynę Górną
– Mariannę Kociębę
– Gabrielę Cześniewicz
– Jadwigę Piasecką


Opracowano na podstawie danych zebranych przez Pana Dyrektora mgr. Maksymiliana Dunsta oraz książki Bohdana Kowalskiego Na lądzie i na morzu. Liceum Morskie w Szczecinie i Policach 1973-1985.