LM W MEDIACH

W szczecińskich, i nie tylko, mediach można było i wciąż można znaleźć wiele informacji o Liceum Morskiego i jego historii. O LM pisano nie tylko w czasie jego istnienia - teraz również, zwłaszcza przy okazji ostatniego Zjazdu Absolwentów.

Prosimy o nadsyłanie materiałów, które mogłyby się znaleźć w tym dziale pod adres: liceum_morskie@wp.pl

www.liceummorskie.com - Wszelkie prawa zastrzeżone.
W grafice wykorzystano zdjęcia ze strony www.szczecin.pl