LM W MEDIACH

W szczecińskich, i nie tylko, gazetach można znaleźć wiele artykułów dotyczących Liceum Morskiego i jego historii. O LM pisano nie tylko w czasie jego istnienia - teraz również, zwłaszcza przy okazji ostatniego Zjazdu Absolwentów.

Dostępne artykuły:

- 3.10.1977r., Głos Szczeciński: "Ślubowanie w Liceum Morskim"

- 4.10.1977r., Głos Szczeciński: "Młodzi adepci morskiego rzemiosła"

- 27.12.1982r., Przegląd Sportowy: "100 godzin przepracuje młodzież Liceum Morskiego przy m/s Janusz Kusociński"

- 20.06.2003r., Głos Szczeciński: "To była szkoła dla twardzieli"

- Kurier Szczeciński: "Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, Kapitan kapitanów"

- wrzesień 2006r., Bryza: "Ofiarność i odwaga, Krzysztof Stefaniak"

- 02.11.2006r., Moje Miasto: "Twardziele z Kapitana Maciejewicza"

- 19.01.2007r., Kurier Szczeciński: "Uniwersalny marynarz"

www.liceummorskie.com - Wszelkie prawa zastrzeżone.
W grafice wykorzystano zdjęcia ze strony www.szczecin.pl