Przejdź do treści

Przeniesienie Liceum do Polic, likwidacja szkoły

W związku z dużymi kosztami utrzymania statku – szkoły zastanawiano się nad usytuowaniem jej na lądzie. I wreszcie znaleziono rozwiązanie. W 1982 r. Liceum Morskie zostało przeniesione do Polic na ul. Traugutta 4, w miejsce przebudowanej dawnej zasadniczej szkoły samochodowej. Gmach szkolny połączony został łącznikiem z wzniesionym od podstaw budynkiem internatu, w którym zlokalizowano ponadto ambulatorium i bibliotekę. Budynek szkolny posiadał 10 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, pomieszczenia dla administracji oraz kuchnię wraz ze stołówką na 80 miejsc. W internacie było ich 210 oraz 3 świetlice.
Klasy trzecie odbywały podobne jak w Szczecinie roczne praktyki na statkach PŻM. Przeprowadzka liceum nie spowodowała zasadniczych zmian w sposobie kształcenia przyszłych marynarzy, program pozostał taki sam, podobnie jak morskie zwyczaje. Poprawiły się natomiast warunki, w których odbywała się nauka oraz życie w internacie.
Wielu sympatyków szkoły żałowało jednak, że przeniesienie Liceum Morskiego oddaliło je od portu i armatora, a statek – szkoła, który wrósł na dobre w morski pejzaż Szczecina, zniknął z nabrzeża przy Wałach Chrobrego. Został on bowiem przeholowany do stoczni złomowej w Szwecji. Maszt ze statku przeniesiono w pobliże Zamku Szczecińskiego. Na dole masztu znajdują się dwie tablice, z których jedna podaje krótką historię statku, a druga najważniejsze fakty z życia „kapitana kapitanów” Konstantego Maciejewicza. Uroczystym akcentem w życiu szkoły usytuowanej już w Policach były obchody jej 10-lecia obchodzone w miejscowym kinie „Bajka”.
W obecności uczniów, ich rodziców, nauczycieli pracowników administracji oraz dawnych absolwentów przedstawiono jej historię oraz program artystyczny o akcentach morskich zawierający występy zespołu muzycznego, recytacje skomponowane z pokazem przezroczy z rejsów praktykanckich. Z okazji dziesięciolecia nagrodzono wyróżniających się nauczycieli.
Liceum Morskie w Szczecinie i Policach, które działało w latach 1973-85 ukończyło 627 absolwentów, w tym 423 ze świadectwem maturalnym i 204 ze świadectwem ukończenia szkoły.


Opracowano na podstawie danych zebranych przez Pana Dyrektora mgr. Maksymiliana Dunsta oraz książki Bohdana Kowalskiego Na lądzie i na morzu. Liceum Morskie w Szczecinie i Policach 1973-1985.