Przejdź do treści

Uchwała Zebrania Założycielskiego w dniu 12.10.2002

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW LICEUM MORSKIEGO
W SZCZECINIE I POLICACH
SALMSiP

W dniu 12.10.2002 odbyło się zebranie absolwentów Liceum Morskiego w Szczecinie i Policach na którym postanowiono założyć stowarzyszenie i przyjąć jako nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Morskiego w Szczecinie i Policach w skrócie SALMSiP.
1. Stowarzyszenie ma za zadanie utrzymywanie kontaktów pomiędzy absolwentami w/w szkoły a działać będzie w oparciu o zatwierdzony statut.
2. Walne zgromadzenie przyjęło statut stowarzyszenia.
3. Walne zgromadzenie przeprowadziło wybory zarządu i w jawnym głosowaniu wybrało następujące osoby:
  1. Przewodniczący: Jacek Świerkowski
  2. Wice przewodniczący: Krzysztof Kielek
  3. Wice przewodniczący: Marek Frycz
  4. Sekretarz/skarbnik: Adam Raudo
4. Walne zgromadzenie przyjęło wysokość składki członkowskiej na rok 2002/2003 w wysokości:
  Członkowie – 60 pln
  Członkowie emeryci – 20 pln

Lista obecności zebrania założycielskiego SALMSiP stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Założyciele:
Dunst Maksymilian
Węgrzak Andrzej
Cholewa Wiesław
Frycz Marek
Golba Jerzy Maciej
Szyduk Adam
Wilk Andrzej
Żłobicki Wojciech
Kamiński Piotr
Ruszkowski Tomasz
Raudo Adam
Świerkowski Jacek
Blacharczyk Edward
Kielek Krzysztof