WSPOMNIENIA
W tym dziale zamieszczane będą wszelkie wspomnienia z czasów szkolnych.
Wspomnienia prosimy nadsyłać na adres liceum_morskie@wp.pl.

Wiesław Cholewa: "Młode wilki morskie" (1975-79)

www.liceummorskie.com - Wszelkie prawa zastrzeżone.
W grafice wykorzystano zdjęcia ze strony www.szczecin.pl