Przejdź do treści

Zaoczne Średnie Studium Zawodowe

W latach 1976-1982 przy Liceum Morskim działało Średnie Studium Zawodowe Zaoczne. Nauka na nim trwała 3 lata. Na początku każdego roku szkolnego odbywały się dwutygodniowe sesje stacjonarne, a w trakcie roku szkolnego organizowane były konsultacje indywidualne i zbiorowe. W każdym semestrze słuchacze przesyłali od jednej do dwu prac kontrolnych w zależności od przedmiotu. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów słuchacze mogli przystępować do egzaminów maturalnych, które odbywały się w tych samych terminach, co egzaminy dla uczniów Liceum Morskiego. Słuchaczami studium byli przede wszystkim pracownicy PŻM z co najmniej dwuletnim stażem pracy, jak również pracownicy Żeglugi Szczecińskiej, PRC, PŻB i PLO.
Powodem zrezygnowania z działalności średniego Studium Zawodowego Zaocznego była malejąca liczba słuchaczy z Polskiej Żeglugi Morskiej. W sumie w ciągu 6 lat działalności tego studium szkołę opuściło 52 absolwentów z 4 roczników, z czego 30 zdało maturę. Najlepszymi wynikami mógł się poszczycić I rocznik, z którego 12 na 15 słuchaczy zdało maturę. Najlepszymi absolwentami Zaocznego Średniego Studium Zawodowego w poszczególnych latach byli:
– 1979 r. – Edmund Guzek, Jerzy Ciuński, Henryk Lasek
– 1980 r. -Antoni Pokusa, Andrzej Nowacki
– 1981 r. – Tadeusz Borodziej, Andrzej Sylwestrzak
– 1982 r. – Henryk Chodorowski, Jerzy Bębnowski

Wykaz absolwentów Średniego Studium Zawodowego Zaocznego przy Liceum Morskim w latach 1976 – 1982

 Lp.  Roczniki  Lata nauki  Absolwenci  Świadectwa 
maturalne
Świadectwa
 ukończenia 
1.I1976-7915123
2.II1977-80972
3.III1978-811046
4.IV1979-8218711
RAZEM1976-1982523022

Opracowano na podstawie danych zebranych przez Pana Dyrektora mgr. Maksymiliana Dunsta oraz książki Bohdana Kowalskiego Na lądzie i na morzu. Liceum Morskie w Szczecinie i Policach 1973-1985.